head
2

 


» Компютърна техника и услуги

» Консумативи

» Видеонаблюдение

» Комуникации

» Софтуер

» Реклама

» Контакти

 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА - IT УСЛУГИ

Услуга
Цена
   
1
     Асемблиране и тестване на компютърна система
25,00 лв
2
     Инсталиране на операционна система /вкл. драйвери/, с     носител на клиента
25,00 лв
3
     Инсталиране на приложен софтуер /офис пакет, антивирус/,     безплатни или с носител на клиента
15,00 лв
4
     Почистване на вируси
10,00 лв
5
     Почистване на у-во от прах и замърсявания
15,00 лв
6
     Добавяне на PC към локална мрежа
10,00 лв
7
     Добавяне или подмяна на компонент в PC
10,00 лв
8
     Инсталиране на локален принтер
15,00 лв
9
     Инсталиране на мрежов принтер
30,00 лв
10
     Инсталиране на активно мрежово у-во (switch, router)
30.00 лв
11
     Инсталиране на UPS
20.00 лв
12
     Доставка и подмяна на консуматив
15,00 лв
13
     Диагностика на у-во - заплаща се само при отказан ремонт
15,00 лв
14
     Ремонт на настолен компютър
30,00 лв
15
     Ремонт на преносим компютър
30,00 лв-60,00 лв
16
     Ремонт на лазерен принтер
30,00 лв
17
     Сервизна дейност
15,00 лв/час
   
18
     Месечна абонаментна поддръжка на компютърна и офис
     техника и софтуер, на адрес на клиента
по договаряне
   
19
     Изработка на статичен сайт за малки фирми
100,00-500,00 лв
20
     Изработка на корпоративен сайт с контролен панел за средни      и големи фирми
500,00-2500,00лв

  
   •  Всички услуги са с включено посещение на адрес на клиента

   •  Всички услуги ценообразувани в лв/час подлежат на допълнително договаряне при
      продължителност над 4 часа

   •  По позиция 18 – Месечна абонаментна поддръжка, цената се определя от вида и броя
      на абонираната техника

   •  По позиции 19 и 20 - Изработка на сайт, цената се определеля от броя страници,       количеството информация, наличието на електронен магазин и т.н.

   •  Всички цени са без включен ДДС

   •  При нужда от услуга непосочена в ценовата листа по-горе, моля свържете се с нас за
      допълнителна информация


УСЛОВИЯ АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА :

  

   •  Месечни посещения в случай на повреда : без ограничение

   •  Време за реакция в случай на повреда : не по-късно от един работен час, считано от       момента на уведомяване от страна на клиента

   •  Профилактика и почистване : веднъж месечно за всичката абонирана техника

   •  Оборотна техника : При невъзможност за отстраняване на проблема на място в       рамките на един работен час, на клиента се предоставя оборотна техника за периода на       ремонтa

   •  Консултации : Извършва се консултиране на персонала на клиента по въпросите на       текущата експлоатация на техниката/софтуера без ограничение за срока на договора

   •  Транспортни разходи : Всички разходи за транспорт и посещения при клиента са за       сметка на фирма ГАБКОНСУЛТ 2010 ООД за разстояния до 30км. Транспортните разходи       над 30км са за сметка на клиента и се заплащат от него по 0,35лв/км без ДДС